UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
Kurumsal Değerler / Tarihçe
17.07.2019

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi , Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret

Müsteşarlığı’ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde unvanımız FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. 6 Ekim 2006 tarihinde bağlı ortaklık olan Toprak Finansal Kiralama A.Ş ile, tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşilmiştir.

Söz konusu birleşme ile şirket halka açılmış ve birleşme sonrasında ilk kez 31 Aralık 2006 tarihinde finansal tablo düzenlenip, SPK ve İMKB şimdiki adı ile Borsa İstanbul A.Ş.’ye sunulmuştur. 26.06.2009 tarihinde; 15.615.627- TL olan Şirket sermayesinin tamamının kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254- TL arttırılarak 46.846.881- TL’ye çıkartılmıştır.

10.11.2009 tarihinde Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıkları arasında yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve iştiraklerinde yer alan Kaynak Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetleri kısmi bölünme yoluyla, Şirket’in mevcut ortakları tarafından yeni kurulan Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.’ye devredilmiş ve Gözde Finansal Hizmetler A.Ş.’nin sermayesini temsil eden paylar, Şirket’in ortaklarına Şirket’teki mevcut payları oranında verilmiştir.

17.03.2015 tarihinde şirket yönetim kurulu şirketin faaliyet konusunun değişikliği ile ilgili karar almış ve bunun akabinde 18.09.2015 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile şirket unvanı ve faaliyet konusu değişmiş ve unvanı Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olmuştur. 29.04.2016 tarihinde yapılan olağan genel kurulda ise şirket unvanı Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

www.ufukyyg.com.tr